Obsługa informatyczna – lublin@zetorzeszow.pl | +48 81 506 51 51

Podpis elektroniczny

Bezpieczny e-podpis

Podpis elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu odręcznego dokumentów papierowych. E-podpis to zestaw danych identyfikujących osobę składającą podpis w formie elektronicznej. Wiąże się z przesyłaniem informacji w sieciach publicznych. Dokumenty przesyłane w ten sposób wymagają zapewnienia im wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zastosowanie metod kryptograficznych pozwala na zagwarantowanie ochrony na o wiele wyższym poziomie niż w przypadku dokumentów tradycyjnych.

podpis elektroniczny rzeszów e-podpis


Podpis elektroniczny umożliwia:

 • zapewnienie poufności poprzez szyfrowanie danych, dzięki czemu dokument taki staje się nieprzydatny dla osób niepowołanych,
 • utrzymanie i weryfikację integralności dokumentu – można mieć pewność, że nikt nic nie zmienił podczas transmisji,
 • uwierzytelnienie podmiotu uczestniczącego w wymianie informacji,
 • niezaprzeczalność – zapobieganie próbom wyparcia się uczestnictwa w procesie wymiany informacji.

Powyższe cechy możemy zagwarantować stosując podpis elektroniczny. Podpis taki jest przyporządkowany jednej konkretnej osobie i zadaniem jego jest zastąpienie, w komunikacji elektronicznej, podpisu odręcznego. Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, podpis odręczny i bezpieczny podpis elektroniczny są sobie równoważne pod względem mocy prawnej.

Zastosowanie (certyfikat kwalifikowany):

 • Podpisywanie i składanie deklaracji w systemie Płatnik
 • Uwierzytelnianie na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
 • Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych (e-Deklaracje)
 • Podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych wysyłanych do KRS (eKRS)
 • Przekazywanie organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
 • Przesyłanie do GIIF podpisanych certyfikatem kwalifikowanym informacji o transakcjach finansowych
 • Przesyłanie Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (JEDZ)
 • Uwierzytelnianie na platformie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Uwierzytelnienie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
 • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Zastosowanie (certyfikat niekwalifikowany)::

 • Szyfrowanie plików i dokumentów
 • Podpisywanie korespondencji w poczcie mailowej
 • Zabezpieczanie korespondencji mailowej poprzez szyfrowanie
 • Logowanie do systemu
 • Podpisywanie dokumentów nie wymagających mocy prawnej równoważnej podpisowi odręcznemu

Kwestie prawne

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wykorzystując podpisy elektroniczne możliwe jest podpisywanie faktur, transakcji elektronicznych, umów cywilno-prawnych, deklaracji ZUS, oraz wielu innych dokumentów.

Koncepcja podpisu elektronicznego jest ściśle związana z kryptografią asymetryczną oraz infrastrukturą klucza publicznego. Wymiana informacji pomiędzy dwoma podmiotami powinna opierać się na zaufaniu tzn. odbiorca powinien mieć pewność, że nadawca jest tym, za kogo się podaje. Natomiast nadawca może zakładać, że odbiorca jest tym, dla kogo informacja była przeznaczona.

W celu sprostania powyższym wymaganiom, w 2002 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. powołała SIGILLUM – Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej.

Doświadczenie Sigillum

SIGILLUM PCCE, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, zgodny z polskim prawem, jak również polskimi i światowymi standardami. Opiera się przy tym na ponad osiemdziesięcioletnim dorobku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., która od lat wiedzie prym w produkcji dokumentów zabezpieczonych i banknotów najwyższej klasy. Doświadczenie to predysponuje Sigillum PCCE do podjęcia się realizacji usług tak ważnych dla zabezpieczenia transakcji elektronicznych.

Jak zamówić podpis elektroniczny

Jesteśmy certyfikowanym partnerem SIGILLUM PWPW S.A. Poniższe kroki, opisują proces zamawiania podpisu elektronicznego.

 1. Wejdź na stronę Sigillum.pl
 2. Zarejestruj się – na adres mailowy przyjdzie link do aktywacji konta – aktywuj.
 3. Zaloguj się.
 4. Wybierz produkt.
 5. Skonfiguruj produkt.
 6. Wypełnij formularz/formularze.
 7. Wybierz jeden z naszych partnerskich Punktów Rejestracji w celu weryfikacji tożsamości* – zadzwoń.
 8. W czasie wizyty w wybranym Punkcie Rejestracji odbierz podpis i podpisz umowę.

*W celu weryfikacji tożsamości w punkcie rejestracji niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości – paszport lub dowód osobisty (nie M-Obywatel).

Jakie dokumenty wymagane są od firm?

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi i do okazania podczas podpisywania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych z firmą, jednostką samorządową czy inną jednostką administracyjną są:

 1. Aktualny (nie starszy niż 6-mcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – dla firm, partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń itp.
 2. Dokument tożsamości osoby uprawnionej do zawierania umów
 3. Poświadczenie funkcji (np. akt mianowania na stanowisko) – w przypadku jednostek administracji. Jeżeli osoba uprawniona do zawierania umów nie może stawić się osobiście, to możliwe jest zawarcie umowy przez wyznaczonego innego pracownika. Jednak w takim przypadku niezbędne jest upoważnienie podpisane przez osoby mające w firmie uprawnienia do podpisywania umów.

Opis procesu rejestracji

Szczegółowy opis procesu rejestracji konta i złożenia zamówienia w SIGILLUM:
Pobierz instrukcję PDF

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń – +48 605 295 121

Inne Punkty Rejestracji CUZ Sigillum

Szczegóły dotyczące usługi e-podpisu (zgodny z Rozporządzeniem eIDAS ) dostępne będą w::

 • RZESZÓW – ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55, telefon: 17 28 25 000, email: bok@zetorzeszow.pl, zetorzeszow.pl, Godziny otwarcia: pn.- pt. 8:00 – 16:00
 • KROSNO – ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Ośrodek Terenowy Krosno, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 12, telefon: 13 43 209 40, email: krosno@zetorzeszow.pl, krosno.zetorzeszow.pl Godziny otwarcia: pn. – pt. 8:00 – 16:00
 • PRZEMYŚL – ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Ośrodek Terenowy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4, telefon: 16 678 59 20 wew. 605, email: przemysl@zetorzeszow.pl, przemysl.zetorzeszow.pl, Godziny otwarcia: pn. – pt. 8:00 – 16:00.